Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn opgesteld met betrekking tot het Decathlon Membership loyaliteitsprogramma en gelden voor alle deelnemers:

1. Het Decathlon Membership programma is strikt alleen bedoeld Carpetright stoffeerders (hierna te noemen: ‘deelnemers’).
2. Het is voor deelnemers niet toegestaan om persoonlijke gegevens en wachtwoorden aan derden te verstrekken.
3. Voor de ontwikkeling en het beheer van Decathlon Membership programma is Carpetright een samenwerking aangegaan met Touch Incentive Marketing B.V. (hierna te noemen: ‘Touch’). Deze partij is tevens verantwoordelijk voor de bestelling (verkoop), betaling en logistieke afhandeling van bestelde artikelen. Carpetright is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Touch en een deelnemer aan het Decathlon Membership programma.
4. Deelnemers dienen akkoord te gaan met deze algemene gebruikersvoorwaarden.
5. Het Decathlon Membership programma is bedoeld voor algemeen gebruik. Carpetright gaat ervan uit dat je bent wie je zegt dat je bent en dat je je gegevens actueel houdt. Gebruikers mogen slechts één account aanhouden op het Decathlon Membership programma. Iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag door deelnemers inzake het Decathlon Membership programma levert direct schorsing en/of uitsluiting op van deelname.
6. Carpetright behoudt zich het recht voor om deelnemers direct uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.
7. Deelnemers kunnen via het persoonlijke online spaaraccount Punten verdienen op basis van door Carpetright gestelde doelen.
8. Punten zijn inwisselbaar voor artikelen en belevenissen zoals opgenomen in het online assortiment.
9. Punten zijn niet in te wisselen voor geld.
10. De punten vervallen automatisch bij spaarinactiviteit van > 6 maanden.
11. Punten zijn inwisselbaar tot 2 maanden na beëindiging van het Decathlon Membership programma, afhankelijk van de beschikbaarheid van artikelen in het spaarassortiment. Hierover zullen deelnemers op tijd op de hoogte worden gesteld.
12. Voor inlichtingen over b.v. artikelen in het spaarassortiment en het logistieke proces kunnen deelnemers direct contact opnemen met de Touch helpdesk van het Decathlon Membership programma.
13. Definitief bestelde digitale e-tickets en e-vouchers worden op dagelijkse basis (op werkdagen) door Touch in behandeling genomen.
14. Levering van digitale e-tickets en e-vouchers aan het adres van de deelnemer vindt plaats op basis van een e-ticket of e-voucher fulfilment proces. 15. Bestelde e-tickets en e-vouchers worden maximaal binnen dertig (30) minuten verstuurd naar het bekende e-mailadres.
16. In het geval eventueel digitale e-tickets of e-vouchers niet langer leverbaar zijn, wordt dit gecommuniceerd met de deelnemer en vindt een restitutie plaats wanneer punten reeds zijn voldaan.
17. Carpetright en Touch zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene wijzigingen in het spaarassortiment en/of het niet meer leverbaar zijn van artikelen en/of een eventuele vertraging in de levering van artikelen.
18. Het aanbod van artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Zet- en/of drukfouten in de brochure en productomschrijvingen evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, voorwaarden en puntwaarden zijn voorbehouden.
19. Op alle artikelen zijn garantievoorwaarden van de leverancier van het betreffende artikel van toepassing die voldoen aan de wettelijke garantievereisten. Indien dit niet het geval is, neemt Touch de verantwoordelijkheid voor die wettelijke garantievereisten op zich. Veelal zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de originele verpakking. Sommige garantiebewijzen dienen direct aan leveranciers ingezonden te worden om aanspraak op garantie te maken. De deelnemer als ontvanger van het artikel is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Indien een deelnemer gebruik wil maken van de garantie of een artikel wil retourneren, dient er vooraf een e-mail of schriftelijke brief, te worden gestuurd aan de Touch helpdesk van het Decathlon Membership programma. Touch neemt aanspraak en/of de retourzending vervolgens in behandeling.
20. Een deelnemer heeft het wettelijke recht om een gekocht artikel binnen veertien (14) dagen na aanschaf te retourneren zonder opgave van reden. Touch stelt hiervoor een herroepingsformulier beschikbaar. Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op deze herroepingsmogelijkheid.
21. Noch tijdens, noch na de looptijd van het Decathlon Membership programma is Carpetright en/of Touch aansprakelijk voor enige schade, enig ongeval of vervolgschade waarmee de deelnemer via het Decathlon Membership programma wordt geconfronteerd. Wat daar de oorzaak ook van is. Een en ander zonder afbreuk te doen aan de voor Touch als verkoper geldende wettelijke verplichtingen jegens consumenten.
22. Carpetright behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het Decathlon Membership loyaliteitsprogramma te staken en/of deze gebruikersvoorwaarden en/of de producten aan te passen.
23. Naast deze gebruikersvoorwaarden kan Carpetright andere voorwaarden stellen. Deelnemers worden hier dan over geïnformeerd. Indien tevens andere voorwaarden gelden dienen deelnemers die te accepteren om gebruik te kunnen maken van het Decathlon Membership programma.
24. Persoonsgegevens worden verwerkt om het gebruik van Decathlon Membership programma mogelijk te maken en met jou te communiceren over het programma. Voor meer informatie, kan je ook onze Privacyverklaring raadplegen.

Heb je een vraag, opmerking of klacht over het Decathlon Membership programma? Neem dan contact op met de helpdesk via de volgende contactgegevens:

Decathlon Membership
Blaak 16
3011TA Rotterdam
E-mailadres: support@touchincentive.com

Bel je liever? De helpdesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het volgende telefoonnummer: 010-2040230